small menu ico

ZAHÁJENÍ REVITALIZACE OBJEKTU C, SVATOPETRSKÁ 7

Vážení nájemníci, Dovolte, abych Vás informoval o novinkách, které souvisí se zahájením revitalizace objektu C, potažmo zóny C, ale přirozeně bude po dobu její realizace dotčen režim celého areálu. Přesto se s týmem správy areálu pokusíme maximálně zajistit komfort pro vás, vaše zaměstnance a partnery.

              

DATA | revitalizaceobjektuc | ZahajeniRevitalizaceC_ZonaC.jpg
Zóna C vymezena barevně, budova bílá
DATA | revitalizaceobjektuc | ZahajeniRevitalizaceC_VizualizacePoRekonstrukci.jpg
Vizualizace po rekonstrukci zóny C

 

Od pořízení areálu před dvěma lety jsme strávili tisíce hodin průzkumy, studiemi a přípravou revitalizace areálu, tak abychom mohli do něj přemístit sídla našich společností a poskytli jsme soudobý komfort všem nájemníkům a uživatelům. Věříme, že i vy jste si všimli zatím drobných změn v proaktivním poskytování služeb, značení, příjezdu, včetně několika užitečných oprav. Nyní přichází větší investice, kterou bývalou halu a ubytovny přetvoříme v komplex kanceláří a flexibilních skladů a inovačních ateliérů s moderní IT infrastrukturou a zázemím pro jednání, školení a odpočinek.

Koncem tohoto měsíce bude zahájena rekonstrukce objektu C a zóny C, kde vznikne moderní komplex Inovačního centra SVATOPETRSKÁ. Při rekonstrukci budou využity nejmodernější technologie pro izolace, vytápění, chlazení, ale i měření a vizualizace. Objekt se svým Smart city zaměřením stane referenčním. Náš areál bude těžit i ze souběžného načasování akce ÚMČ Brno-jih, revitalizace starého toku Ponávky, tj. části podél našeho areálu, kdy dojde k vítanému synergickému efektu – propojení našeho areálu a městské klidové zóny za řekou, vč. provázání našeho areálu s městskou cyklostezkou.

Revitalizace zóny C bude zahájena vnitřními demolicemi dne 22.5.2017 a bude dokončena na podzim 2018. V tomto období nás čeká čilý stavební ruch, který si nepochybně v provozu areálu vyžádá určitá omezení v koordinaci správy areálu s dodavatelem stavby. Rád bych vás ujistil, že náš tým správy je nastaven vše operativně řešit a dopad na nájemníky minimalizovat. Zároveň tímto považuji za vhodné předeslat, že první omezení souvisí již s demoliční fází a transportem materiálu a nastanou tedy především v oblasti dopravního provozu a parkování (uvnitř i před areálem) již v příštím týdnu.

Veškeré provozní informace spojené s naší stavbou i investic města Brna v okolí našeho areálu najdete na webových stránkách našeho areálu www.svatopetrska.cz a zároveň Vám budou zasílány instrukce prostřednictvím mailových zpráv. V případě potřeby se můžete obracet na správu areálu (areal@svatopetrska.cz).

Věříme, že modernizace největší budovy s polovinou areálových ploch a jeho otevření městu bude vítanou změnou pro všechny zúčastněné strany a získaný komfort bude kýženou odměnou omezení v rámci stavby.  

V Brně dne 18.5.2017

Ing. Pavel Strašák

člen představenstva Top-in.cz, a.s.
Tyto informace jsou určeny výlučně pro nájemníky areálu SVATOPETRSKA a nejsou určeny široké veřejnosti.

K hlášení provozních problémů prosím použijte náš centrální e-mail areal( at )top-in.cz, který je směrován na všechny pracovníky kanceláře správy z důvodu vzájemné zastupitelnosti. Děkujeme za pochopení.
Správa areálu SVATOPETRSKA, Brno - Komárov