small menu ico

Služby

Hlídací služba

V areálu je zajištěna nepřetržitá hlídací služba a zároveň je zajištěn nepřetržitý monitoring venkovními kamerami s uložením záznamu. Hlídací služba má stanoviště v přízemí hlavní budovy areálu u vjezdu do areálu ve vrátnici. Zde je také umístěna EPS a ohlašovna požáru.

Parkovací místa

Náš areál v současné době nabízí 100 parkovacích míst. Cena parkoviště je buď součástí ceny za pronajaté prostory, nebo může být sjednána zvlášť.

Kamerový systém

V areálu je rozmístěno 16 venkovních kamer zvyšující bezpečnost pronajímaných prostor a venkovních ploch.

Oplocení a osvětlení areálu

Celý areál je v nočních hodinách uzavřen a osvětlen veřejným osvětlením.

MHD

Přímo před areálem je zastávka Konopná tramvaje č. 12 a v těsné blízkosti také zastávka Svatopetrská autobusů 63 a 68 současně s tramvají č. 12. Přesné informace o trasách a časech jednotlivých linek najdete na stránkách www.jizdnirady.cz.

Ostatní

Všem nájemníkům zajišťujeme připojení k požadovaným médiím. V areálu jsou všechny objekty napojeny na vnitřní rozvody a ty jsou pak dle potřeby měřeny centrálně či podružnými měřidly.

Na vlastní náklady zajišťujeme revize a pravidelné kontroly na veškeré zařízení instalované majitelem vč. všech vlastních rozvodů a jiné infrastruktury v areálu. Stejně tak je plně hrazena daň z nemovitostí majitelem areálu.
Nájemníci jsou operativně on-line informováni o všech provozních záležitostech odehrávajících se v našem areálu jež mohou nebo mají dopad na provoz areálu prostřednictvím PROVOZNÍCH INFORMACÍCH.