small menu ico

Doplňující informace - ZAHÁJENÍ REVITALIZACE OBJEKTU C, SVATOPETRSKÁ 7

Vážení nájemníci, Dovolte, abych Vás dopisem výše informovala o zahájení revitalizace našeho areálu.

Zároveň tyto informace doplňuji o aktuální provozní informace:

 

Značení parkovacích stání

V úterý 16.5.2017 byly na vyhrazená parkovací stání instalovány žluté dorazy, kde jsou zároveň cedulky s označením nájemce oprávněného parkovat v areálu na daném místě. Operativně jsme byli nuceni některá stání nájemníkům přesunout na nové místo (se všemi zúčastněnými bylo projednáno osobně). Parkovací stání bez jmenovek jsou rezervou pro návštěvy nájemníků a majitele areálu.

 

Zákaz parkování

Z důvodu organizace stavební dopravy bude do odvolání zákaz parkování v oblasti před areálem (vyjma parkoviště u Allianz pojišťovny) dále před potravinami a rampou, vč. okolí u zadního vjezdu do areálu (jak před plotem tak i za plotem – neznačené parkoviště) – blíže viz plánek.

Z důvodu nebezpečí plynoucích z demoličních prací se zákaz parkování dočasně dotkne také parkování v části areálu na Dornychu – podélné, kolem zdi. Zeď zůstane delší dobu stát jako hranice mezi staveništěm a běžným provozem.

 


Plánek omezení parkování a stavebního záboruVjezd do areálu

V pátek 19.5.2017 budou oba vjezdy do areálu omezeny spuštěnou závorou s tím, že všichni nájemci oprávněni parkovat v areálu mají instrukce jak se do areálu dostat (v případě komplikací volejte správu areálu). Hosté nájemníků mohou kontaktovat ostrahu a použít hlavní vjezd.
Tyto informace jsou určeny výlučně pro nájemníky areálu SVATOPETRSKA a nejsou určeny široké veřejnosti.

K hlášení provozních problémů prosím použijte náš centrální e-mail areal( at )top-in.cz, který je směrován na všechny pracovníky kanceláře správy z důvodu vzájemné zastupitelnosti. Děkujeme za pochopení.
Správa areálu SVATOPETRSKA, Brno - Komárov