small menu ico

CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH

V pátek 26. 8. 2022 v 13:30 proběhne cvičný požární poplach v budově A a v 14:00 v budově C. Poplach je s nutností evakuace na shromaždiště. Poplach bude za přítomnosti HZS JMK a je pro všechny nájemníky povinný.

V pátek 26. 8. 2022 v 14:00 hod. proběhne cvičný požární poplach s nutností evakuace na shromaždiště. Poplach bude za přítomnosti HZS JMK a je pro všechny nájemníky povinný.

Povinnost provést cvičný požární poplach je dána §32 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Žádáme Vás o dodržení všech požárních a evakuačních plánů, které jsou umístěny na každém patře.

Pokyny pro budovu C: poplach vyhlášen v 14:00

Požární poplach je vyhlášen spuštěním požárních sirén v celé budově C.

Během požárního poplachu jsou automaticky odstaveny výtahy (sjedou do přízemí a otevřou se dveře) a je spuštěné automatické odvětrání chráněné únikové cesty (CHÚC), tj. schodiště kolem výtahu.

Povinnosti nájemníka během požárního poplachu:

Vedoucí pracovník, člen požární hlídky nebo jednotlivý nájemce zajistí evakuaci osob ze svých pronajatých prostor a odpovídá za to, že jsou ohrožené prostory zcela opuštěny.

Evakuace probíhá nejbližší dostupnou únikovou cestou k vnitřnímu nebo venkovnímu schodišti ve vyznačených směrech úniku do 1NP a ven na volné prostranství.

Evakuované osoby se shromáždí na trávnaté ploše na jižní straně budovy, viz SITUAČNÍ PLAN (viz Požární evakuační plán umístění v každém požárním úseku) v dostatečné vzdálenosti od požárem ohroženého objektu.

soby nacházející se v prostorách flexiboxů (Dornych) se shromažďují na zpevněné ploše před budovou D.

Zpevněné příjezdové komunikace a komunikace kolem budovy C musí zůstat volné pro pohyb HZS JMK!

Požární poplach ukončuje velitel zásahové jednotky, v případě cvičení člen požární hlídky ze správy areálu SVATOPETRSKA.

 

Pokyny pro budovu A: poplach vyhlášen v 13:30

Požární poplach je vyhlášen voláním „HOŘÍ“ do megafonu.

Během požárního poplachu jsou automaticky odstaveny výtahy (sjedou do přízemí) a je manuálně spuštěné odvětrání vnitřního schodiště. 

Povinnosti nájemníka během požárního poplachu:

Vedoucí pracovník, člen požární hlídky nebo jednotlivý nájemce zajistí evakuaci osob ze svých pronajatých prostor a odpovídá za to, že jsou ohrožené prostory zcela opuštěny.

Evakuace probíhá nejbližší dostupnou únikovou cestou k vnitřnímu nebo venkovnímu schodišti ve vyznačených směrech úniku do 1NP a ven na volné prostranství.

Evakuované osoby se shromáždí zpevněné ploše parkoviště B v dostatečné vzdálenosti od požárem ohroženého objektu.

Zpevněné příjezdové komunikace a komunikace kolem budovy C musí zůstat volné pro pohyb HZS JMK!

Požární poplach ukončuje velitel zásahové jednotky, v případě cvičení člen požární hlídky ze správy areálu SVATOPETRSKA.