small menu ico

Připravujeme

Aktuální informace naleznete na stránce O projektu, tato stránka je archivána.

 

 

 

 

OD VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU K INOVACÍM A PESTRÉMU VYUŽITÍ

Areál na adrese Svatopetrská 7 v Brně Komárově byl budovaný postupně v 70-tých letech 20. století pro Státní výzkumný ústav materiálů (SVÚM ) a jako výzkumné středisko pro slévárenský průmysl. Od 90-tých let areál slouží víceméně v původním stavu jednotlivým nájemcům pro kanceláře, sklady a výrobu. Celková rozloha téměř 2 ha, celkem 11.000 metrů pronajímatelné plochy, centrální lokace a vysoká konektivita areálu poskytují velký potenciál pro jeho rozvoj.

Studie revitalizace v roce 2015 doporučila otevření areálu, jenž se stane součástí města a atraktivní destinací nejen pro společnosti v něm působící. Stávající i nové budovy dostanou postupně pestrou náplň. Revitalizovaná Ponávka umožní vybudovat posezení pod stromy a cyklostezka, která bude vést přímo přes areál uspokojí sportovní nadšence i ekology.

Rekonstrukce první budovy povede k vybudování Inovačního centra, které poskytne zázemí a infrastrukturu řadě firem a podnikatelů a naváže tak na dlouholetou aktivitu majitele areálu v nedalekém Podnikatelském inkubátoru Brno - Jih.

Vlastník areálu buduje s dlouhodobou vizí zázemí pro sebe a své zaměstnance – to je nejlepší záruka pro uživatele inovačního centra a ostatní nájemníky areálu.

DATA | WEB_Pripravujeme.jpg 

CHYTRÝ KONCEPT REVITALIZACE = VÝHODA PRO UŽIVATELE

Partnerské řešení společnosti Top-in.cz a Nadace Veronica umožňuje využití rozsáhlého know-how získaného při revitalizaci a dostavbě kancelářského areálu v Brně na Údolní 33.

Z VÝZKUMÁKU INOVAČNÍ CENTRUM – nové využití starých budov nabízí zachovat jedinečnost některých konstrukcí a upravit dispozici tak, aby vyhovovala novým trendům. Hravé interiéry, dostatek prostor pro setkávání a brainstorming, zázemí pro venkovní relaxaci.

CHYTRÝ ENERGETICKÝ KONCEPT –  energetické řešení budov směřuje k neutrální uhlíkové bilanci. Cílem je co nejúspornější provoz při dosažení co nejlepší pohody uživatelů. Využití obnovitelných zdrojů a úspor energie (zemní vrty a tepelná čerpadla, fotovoltaika, ohřev teplé vody pomocí panelů, LED osvětlení). Areál bude připraven na rozvoj elektromobility.

ZELENÁ STŘECHA A DEŠŤOVÁ VODA - také vodní hospodářství vychází z nejmodernějších ekologických postupů a ze skutečnosti, že voda a řeky celé území vytvářely a provázejí ho. Využívání dešťové vody ke splachování umožňuje až třetinové úspory nákladů. Střešní zahrada zlepšuje mikroklima a nabízí intimní prostor pro relaxaci.

DO PRÁCE NA KOLE – do práce je možné na kole optimálně a bezpečně přijet ze severních městských částí i z obcí přiléhajících k Brnu na jihu. Řešení zázemí areálu umožňuje také bezpečně kolo odstavit pod střechou a využít zázemí šatny se sprchou. Navazující kvalitní cyklostezky podél řek umožňují i snadné rekreační vyjížďky na jih od Brna. 

DATA | EU_MPO.png

Projekty spolufinancované Evropskou unií z prostředků OP PIK:

Název projektu: Top-in.cz Inovační centrum SVATOPETRSKA
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_074/0007388

Projekt Inovační centrum SVATOPETRSKÁ si klade za cíl upravit a oživit brownfield na okraji centra Brna – areál bývalého výzkumného ústavu - a proaktivně přispět k rozvoji podnikání a šíření inovací vybudováním pokročilého podnikatelského inkubátoru, který bude poskytovat zázemí a služby pro inovační firmy. Zaměření ICS je především na firmy v oblasti moderních technologií šetřících životní prostředí a zvyšujících bezpečnost.

Název projektu: TOP-IN ÚSPORY ENERGIÍ BUDOVA C
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010488

Předmětem projektu je zvýšení energetické efektivnosti budovy firmy Top-in.cz, a.s. Jedná se o soubor opatření v souladu s výzvou programu Úspory energie (snížení nákladů na vytápění, snížení emisí Kč/kg CO2, zlepšení podmínek pro pobyt v budově v zimních a letních měsících).

Aktuální stav projektu:

Aktuální fotky z projektu naleznete zde.